IMPACT! Platform – Cube Design Museum

Voor het Cube Design Museum (een oude bekende van bureau 20/20)  werd in 2019 het programma IMPACT! gedraaid. IMPACT!, platform voor de Limburgse creatieve industrie, is een programma dat bedrijfsleven hechter verbind aan design als onderdeel van het innovatieproces in de maakindustrie in Limburg.

Het programma kwam mede tot stad door de medewerking van de provincie Limburg. Binnen IMPACT! werden tal van evenementen georganiseerd die tot doel hadden met de diverse doelgroepen een brug te slaan. Een uitgebreide m.n. online communicatiecampagne was onderdeel van het project.

Bureau 20/20 was een jaar lang kwartiermaker van dit project; werkte het projectplan uit, gaf mee input aan het inhoudelijke programma, zorgde (samen met een intern team) voor de organisatie van de events, koppelde netwerken aan elkaar, communiceerde met stakeholders en andere relevante partijen en doelgroepen én schreef de verantwoording van een jaar lang IMPACT! met een doorkijk naar de toekomst. Het programma moet uitgroeien tot hét ontmoetingsplatform van Limburgse designers en bedrijfsleven. Kennis- en kundeontwikkeling en ontmoeten staan daarin centraal.

Het communicatietraject dat bureau 20/20 uitvoerde bestond o.a. uit het beheer en de content van de website, de e-mailings naar doelgroepen, het schrijven van persberichten, teksten voor publicaties, input voor social media en een online campagne via WijLimburg.nl. Hier werden berichten middels de rode regels en partnernieuws gepubliceerd en maakte de redactie verslagen van events. Het Cube kwam op deze manier een jaar lang op een andere manier onder de aandacht van stakeholders en (nieuwe) doelgroepen.

Ook de rol van kwartiermaker of projectleider is bureau 20/20 op het lijf geschreven. Dankzij de vele jaren ervaring en de uitgebreide netwerken wordt deze rol met veel elan ingevuld.

Heb jij ook een tijdelijk project of wil je van gedachten wisselen over de rol van kwartiermaker voor een nieuw product of dienst? Mail me dan en ik maak een afspraak met je.