Provincie Limburg – Limburg & Co – InnovAward

Limburg en Co was een lang lopend project (maar is inmiddels gestopt) van de provincie Limburg met als onderdeel de InnovAward, een prijs voor bijzondere innovaties in het Limburgse MKB.

De innovaties waren veelal gelieerd aan een van de thema’s van een van de Brightlands campussen. Het laatste jaar van de InnovAward was 2017. Het gehele jaar was bureau 20/20 onderdeel van het projectteam en verzorgde de totale strategische en operationele communicatie rondom dit programma en de prijs. De prijs bestond uit een erkenning van de vakjury (drie prijswinnaars) en uit online voting voor de publieksprijs. Deze laatste won Celci uit Weert.

Speciaal was de samenwerking met mbo’s van Leeuwenborgh – commercieel en Arcus - vormgeving (nu: VISTA College) die een eigen communicatie concept ontwikkelden welke daadwerkelijk in de online communicatie werd ingezet. Ook dit traject werd door bureau 20/20 begeleid.

In het eerste deel van het programma lag de nadruk in de communicatie op het bekend maken van de prijs bij het Limburgse bedrijfsleven (incl. MKB) en het laten inschrijven. In de tweede fase was er vooral aandacht voor de communicatie met de inschrijvers (van longlist naar shortlist)  en de stakeholders (zoals LWV, MKB-Limburg, LIOF, etc.) en in de derde fase ging het met name om de communicatie rondom de prijsuitreiking en de winnaars. De prijsuitreiking vond plaats op 8 december 2018 op het Centre Court van de Brightlands Chemelot Campus en werd mede georganiseerd met Klinkhamer Group. In een feestelijke entourage kwamen zo’n 150 gasten bij elkaar om de winnaars te zien en een toast uit te brengen op hun innovatie en succes. De prijzen aan: Granito Beton, Eurofibers en Hotraco werden uitgereikt door toenmalig gedeputeerde van economie. Twan Beurskens.

Naast onderdeel zijn van de projectgroep, en mede inhoud geven aan het programma, bestonden de taken van bureau 20/20 uit het opzetten en het van content voorzien van een nieuwe website, het schrijven van persberichten incl. de contacten met de pers, het verzorgen van de stakeholders (interne) communicatie, het verzorgen van de grafische uitingen (samen met Dullens Design) en verzorgen van social media communicatie (vnl. via LinkedIn en de kanalen van de provincie, zoals Twitter en Facebook). Al met al was 2017 een mooi en druk jaar voor bureau 20/20 mede dankzij Limburg & Co.

Heb jij ook een tijdelijk project of wil je van gedachten wisselen over de marketing communicatie van een platform of contest? Mail me dan en ik maak een afspraak met je.