case MKB Roadmaps

Valorisatie is een belangrijk onderdeel voor de innovatiekracht van Limburg. Hoe breng je medisch technologische wetenschappelijke uitvindingen, van o.a. MUMC+, van R&D-fase naar een businesscase voor het bedrijfsleven?

Maastricht Instruments kreeg van het toenmalige LED-programma de opdracht om een project op te zetten waarbij een aantal ondernemers in spe aan de slag gingen met een aantal wetenschappelijke uitvindingen van MUMC+. Mind and Senses zorgde voor de inhoud en Bureau 20/20 werd gevraagd om voor de gehele projectperiode (2014) de communicatie te verzorgen.

Enerzijds was er de communicatiestroom richting stakeholders (zoals LIOF, Rabobank, MUMC+) en anderzijds naar andere ondernemers toe. Doel was om valorisatie meer onder de aandacht te brengen van MKB-ondernemers in Limburg en tegelijkertijd succesvolle projecten te lanceren. In september gingen zeven verschillende projectgroepen van start met als doel in januari 2015 een uitgewerkte businesscase op te leveren.

We rolden een contentmarketingstrategie uit met  LinkedIn als belangrijk communicatiemiddel omdat dat de plaats was waar de doelgroep zich bevond. Er werd een groep aangemaakt en die werd vervolgens via tal van andere kanalen (o.a. Twitter) gepromoot. In de groep werden alle ontwikkelingen gepresenteerd. Iedere businesscase werd vervat in een persbericht c.q. -artikel. Daarvoor werd een samenwerking aangegaan met Limburg Onderneemt, die deze schreef en publiceerde. Ook andere zakelijke media publiceerden de persberichten. Tegelijkertijd werd een email marketing traject uitgezet naar de diverse stakeholders. Ook zij werden voorzien van content die vervolgens werd gepost op hun media. Zo ontstond er een inktvlek van communicatie en bereik rondom MKB Roadmaps.

Heb jij ook een tijdelijk project of wil je van gedachten wisselen over de marketing communicatie van een platform of innovatietraject? Mail me dan en ik maak een afspraak met je.