Impreso, het voordeel van een MVO drukker

De wereld van de sociale werkvoorziening is volop in beweging. En dat heeft niet alleen te maken met de nieuwe Participatiewet van 1 januari jl. Al vanaf 2012 is de overheid bezig om mensen vanuit ‘beschut’ werken naar het ‘normale’ arbeidsproces te krijgen. Je zou het een verkapte bezuinigingsmaatregel kunnen noemen, maar je kunt het beter zien als het overbruggen van de afstand tussen wsw’ers en de reguliere arbeidsmarkt. Immers ‘werk hebben’ is een zinvolle betekenis en leidt tot integratie in de maatschappij, meer eigenwaarde en een betere sociale redzaamheid. Daar profiteert iedereen van!.

Het beleid van de MTB is dan ook al enkele jaren gericht op het begeleiden (incl. competentie-ontwikkeling, coaching, etc.) van hun werknemers naar het Limburgse bedrijfsleven. Er waren al een paar succesvolle business cases (Monsdal groenvoorziening en Polygarde beveiliging) ontwikkeld alvorens het hoofd te breken over wat met de eigen huisdrukkerij te doen. Eerlijk is eerlijk, de drukkerij had niet een al te beste reputatie. Ze waren niet de goedkoopste en kwalitatief niet de beste. De juiste focus, aansturing van de mensen en apparatuur ontbrak.

Een oplossing werd gevonden in een joint venture met offset drukkerij Pietermans uit het Belgische Lanaken. Voor dit nieuwe onderdeel werd Bureau 20/20 gevraagd een naam te bedenken en het merk te ontwikkelen.

In een aantal sessies met management en de nieuwe partner zijn we op zoek gegaan naar het DNA van de onderneming. Het nieuwe DNA dat wordt gemaakt door beide bedrijven: het mensgerichte MTB en het marktgerichte Pietermans. Beide hebben hun eigen sterke en zwakke punten waarbij die complementair bleken te zijn. Beide organisaties hoe verschillend ook sluiten goed op elkaar aan. Vervolgens zijn we gaan kijken naar het productportfolio waarbinnen focus is aangebracht. Een nieuw zelfstandig merk voor print- en drukwerk (incl. complexe handmatige afwerking en grootformaten).

Ook hebben we een analyse gemaakt van de concurrenten (zowel op internet als in de Euregio) en de doelgroep (bestaande klanten en potentieel nieuwe klanten). We zijn gaan kijken hoe ver we van de bestaande concurrenten qua positionering konden gaan zitten zonder de (bestaande) doelgroep te vervreemden. Al snel was duidelijk dat prijs en kwaliteit in deze markt geen onderscheidende waarde meer zijn. Wat dan wel?

Eigenlijk voor de hand liggend: de factor mens en dan niet zozeer als productiemiddel maar als persoon van vlees en bloed die vanuit zijn passie en betrokkenheid jouw drukwerkorder van a tot z uitvoert. De mentaliteit en de cultuur van de nieuwe onderneming als doorslaggevende factor. Het vakmanschap, de passie en de dienstverlening centraal.

Uiteindelijk is er gekozen voor 2 merkwaarden: oprechtheid (eerlijk, hardwerkend, familiegevoel, attent, sympathiek) en competentie (betrouwbaar, secuur, vakmanschap, slim, georganiseerd). En dat 100% MVO-verantwoord. Met een appeal aan de doelgroep: ‘door met ons zaken te doen koppel je je hart aan je verstand en draag je bij aan de ontwikkeling van wsw’ers in de samenleving’. Sociale erkenning en zelfrespect.

Er werd gekozen voor de naam Impreso (afgeleid van het Latijnse woord voor ‘drukken’) vanwege de klankkleur, de juridische beschikbaarheid, de vertaling van het vakmanschap gekoppeld aan de dynamiek van het Zuiden. Met als ondertitel: ‘de drukkers van Maastricht’ om aan te geven waar men gevestigd is en om op die manier aan te haken bij de bloeiende historie en traditie van drukkers in en om Maastricht (1700-1900).


Het logo bestaat uit een woord- en beeldmerk. Het woordmerk is een robuuste letter die onderbroken wordt in twee delen zwart en grijs met de S in oranje. Dit staat symbool voor het drukproces. Het beeldmerk zijn 3 tekstwolkjes en staan voor de klant, de mensen achter Impreso en de maatschappij die met elkaar communiceren. De kleuren zijn afgeleid van de bestaande kleuren van MTB en Pietermans. Inmiddels is de huisstijl uitgewerkt naar tal van dragers en wordt er gewerkt aan de website, waarbij de mensen achter Impreso letterlijk het gezicht van de onderneming vormen. Ook internal branding staat hoog in het vaandel.

Dat MVO wel degelijk als immateriële merkwaarde moet worden gezien bewijst wel de laatste opdracht die binnengehaald werd. Impreso is de drukkerij geworden voor al het drukwerk van de Vebego-groep. Omdat ze scherp waren in de prijs-kwaliteit maar meer nog dat ze een 100% MVO-waardige onderneming zijn. En voor een bedrijf als Vebego is juist die onderscheidende waarde van belang. Dat gaan we nog vaker zien als de ‘millenial’ aan de macht komt.

Inmiddels heeft Impreso de afgelopen jaren sprongen voorwaarts gemaakt en is er een nieuwe huisstijl ontwikkeld en onder de bezielende leiding van Ruud Kretzers is er weer volop perspectief.

Heb jij ook een product of dienst (idee, concept of introductie) dat op de juiste manier gepositioneerd moet worden? Mail me dan en ik maar een afspraak met je