case: Pallet Control Tower

Pallet Control Tower (PCT) is een start up in de aan- en verkoop en ‘virtueel’ ruilen van Europallets. Het is een internationaal online platform waarin palletgebruikers, handelaren en vervoerders/Dc’s koop, verkoop en matching orders kunnen ingeven. Hierbij voert het platform vervolgens alles geautomatiseerd uit incl. het sturen van de BTW vrije facturen. Het platform speelt in op de nieuwe verpakkingsregels in Brussel: re-use, repair en recycle en draagt bij aan een ‘verkorting’ van de logistieke internationale palletketens. Een in alle opzichte duurzaam systeem.

Voor deze start up ontwikkelde Bureau 2020 de complete strategische en operationele marketingcommunicatie activiteiten incl. de introductie op de Europese markt. Doelstelling: een eerste launching customer om samen het systeem uit te rollen.

Als eerste wordt de missie en visie aangescherpt en een marketingcommunicatiestrategie geschreven incl. positionering en de introductiecampagne voor de Europese markt. Per doelgroep wordt een persona gemaakt met daarbij de belangrijkste communicatieboodschap op basis van de doelstellingen. Ook het PR-traject richting belangen- en brancheverenigingen is onderdeel van de communicatiestrategie.

De tweede fase is het ontwikkelen van de creatieve strategie in samenwerking met Kamer8cht. Een al in een eerdere fase ontwikkeld basislogo wordt verder uitgewerkt naar een complete huisstijl. Daarbij wordt ook een algemene introductie / presentatie in PPT gemaakt incl. de ontwikkeling van een eigen iconen reeks. Daarna wordt samen met Hotcopy en Kamer8cht een script geschreven en uitgewerkt voor de introductievideo. In deze video wordt uitgelegd wat de werking van het systeem is en wat de voordelen voor de doelgroep zijn. Vervolgens worden ook nog andere communicatie-uitingen gemaakt, zoals een serie leaflets voor de verschillende doelgroepen. Per doelgroep een eigen uitwerking van de boodschap op basis van de persona’s.

Ook wordt als centrale draai- en ankerpunt de website ontwikkeld. In eerste instantie een WIX-site voor de eerste opstartmaanden. In een latere fase wordt er een nieuwe site ontwikkeld op basis van een WordPress-platform. Dit stelt PCT in staat om nog meer inhoudelijke content, zoals klantverhalen, op een onderscheidende wijze te presenteren waardoor de site nog beter in de Google rankings wordt opgenomen. De eerste site werd ontwikkeld met Mediavisibele en de tweede met Pixelplus, vanwege hun specifieke kwaliteiten op dit gebied.

De basistaal waarin wordt gecommuniceerd is Engels maar per doelgroep worden er ook taal specifieke items ontwikkeld.

Een belangrijk onderdeel van de strategie was het directe contact met zo’n 1.500 pallethandelaren. Dit gebeurt middels e-mail nieuwsbrieven (Mailchimp) en online via de eigen bedrijfspagina op LinkedIn. Deze heeft inmiddels (31-01-2024) zo’n 320 volgers en zo’n 645 unieke bezoekers. Ook de website(s) heeft/hebben zo’n 1.200 gebruikers gehad die gemiddeld een dikke 2 minuten op de site verblijven. Hiervan zo’n 30% uit Nederland en de rest uit Europa, VS/Canada en het Verre Oosten.

Een ander belangrijk onderdeel van de communicatiestrategie is het een-op-een contact met de doelgroep. Daarvoor worden een aantal internationale beurzen geselecteerd met een follow up strategie voor de leads. De deelname is ‘lean & mean’ als start up.

Al met al is in ongeveer driekwart jaar heel veel werk verzet, zowel intern als met externe partners. Bureau 2020 was de spin in het communicatieweb. Het platform 2.0 draait nu met de eerste klanten uit de handel en de vervoerswereld. De eerste palletgebruiker wordt binnenkort aangesloten.

Heb jij ook een tijdelijk project of wil je van gedachten wisselen over de marketing communicatie van een platform? Mail me dan en ik maak een afspraak met je.

Image