Zuyderland Medisch Centrum - een nieuwe naam

In het najaar van 2014 krijgt bureau 20/20 een telefoontje van toen nog Atrium Medisch Centrum te Heerlen. Ze zaten midden in het fusietraject met Orbis Medisch Centrum te Sittard-Geleen en er moest een nieuwe naam komen. Maar die moest geheim blijven tot aan de onthulling.

Bureau 20/20 begeleidde het hele traject van het ontwikkelen van de naam, het vastleggen van de naam bij het merkenbureau en het introduceren van de naam bij personeel, pers, stakeholders en relaties. Het was een spannend traject dat met een kleine kerngroep van de afdeling communicatie werd uitgevoerd. Bureau 202/20 had daarbij vooral de rol van regisseur, sparringpartner en uitvoerder. Het ontwikkelen van de naam begon met een wedstrijd onder het eigen personeel. Niets beter voor het draagvlak dan een dergelijke uitdaging. Meer dan 550 (!) namen werden aangedragen.

Vooraf was op basis van de nieuwe merkpositionering bedacht aan welke criteria de naam moest voldoen. Daarbij werd gekeken naar de emotionele en functionele waarden, wel/geen relatie met de oude namen, juridische en URL toepasbaarheid (!), criteria voor een goede merknaam, het algehele gevoel bij een naam (klankkleur, uitspreken, betekenis, etc.). Op basis van deze criteria werd een longlist samengesteld die door een interne commissie (geheim) werd beoordeeld. Op basis van discussie en stemmen bleef een shortlist over. Hierbij was het vooral van belang dat merk- en URL-deponering mogelijk moest zijn. En dit bleek nog een hele opgave. Een aantal namen moesten dan ook hiervoor worden aangepast. Uiteindelijk moesten de beide Raden van Bestuur de shortlist beoordelen op basis van een vooraf gemaakt beoordelings- en stemformulier. Er bleven drie namen over en over die drie mochten de inwoners van Zuid-Limburg zich uitspreken. Alle drie de namen waren eerst vastgelegd, zowel als merk als URL waardoor ‘namejacking’ niet mogelijk was.

Deze hele procedure werd binnen 6 maanden doorlopen en uiteindelijk won met overgrote meerderheid: Zuyderland. Juli 2015 was het zover en was een van de ‘jongste’ ziekenhuisorganisaties van Nederland geboren. Dus ook voor naamgevingstrajecten (geheim/openbaar) op basis van positionering en criteria ben je bij bureau 20/20 aan het goede adres.