Je zegeningen tellen, deel 2

Zo, na vorige week, het tweede deel van mijn zegeningen. Onderstaand nog eens 7 projecten die ik heb gedaan of waarmee ik volop bezig ben.

Belvedère Health Innovations
Een nieuw bedrijf dat innovatieve projecten in de health care voor eigen rekening en risico in de markt zet. Voor een van hun eerste projecten (nog geheim) de complete positionering bedacht en geschreven en samen met copywriter Marco Soeters de naam bedacht op basis van de positionering. Een naam die naadloos past met wat het project in immateriële zin wil overdragen. Binnenkort opstart voor het marcom plan.

Wolfs Advocaten
Voor John Wolfs en zijn team nog eens goed gekeken naar zijn positionering en die wat bijgestuurd. Daarnaast volop gewerkt aan de integratie van social media (LinkedIn en Twitter) in hun communicatie incl. up date van de website. Nu nog bezig met het integreren van blogs en e-mailings om zodoende duidelijk te maken dat Wolfs Advocaten geen ‘standaard’ kantoor is. Communicatie is een continu proces dat steeds moet worden bijgestuurd om de optimale resultaten te behalen.

Sprinc – het MVO-platform van Parkstad
Samen met bureau R2M en een werkgroep van opdrachtgever Gemeente Heerlen de positionering bedacht van het nieuwe MVO-platform naar analogie van dezelfde platformen in Maastricht en in de Westelijke Mijnstreek. Echter in de Parkstad was er geen wsw bedrijf als afzender van de boodschap. Dus is in de positionering voor een andere route gekozen en dat is dat de partners en founders ‘eigenaars’ van het concept zijn. Daardoor creëren we een hoge mate van betrokkenheid en commitment om een succes te maken. De P van People in People, Planet & Profit als onderscheidende MVO-waarde voor een bedrijf.

Atrium-Orbis
In opdracht van de werkgroep communicatie heb ik het proces begeleid om tot een nieuwe naam te komen voor dit fusieziekenhuis. Dit traject was al in 2013 aangekondigd maar heeft een jaar stil gelegen door aanvullende eisen van banken en NMA. Toen in november 2014 groen licht werd gegeven moest in de hoogste versnelling gewerkt worden. Het personeel was al in een eerder stadium gevraagd om een naam te bedenken. We hebben opnieuw gekeken naar de positionering van het ziekenhuis en zijn vervolgens alle namen (meer dan 500 stuks) gaan indelen in verschillende categorieën. Daarna is er een shortlist gemaakt van 10 namen die juridisch en URL technisch getoetst zijn. Een aantal namen moesten worden aangepast. Uiteindelijk zijn er 3 namen op de shortlist gekomen waarover de inwoners van Zuid-Limburg konden stemmen. Op dit moment wordt de huisstijl uitgewerkt en zowel naam als logo zal eind mei 2015 worden gepresenteerd.

Richting Zuid
Samen met de trainees van dit programma voor jonge ambtenaren bij de provincie en een aantal gemeenten in collegevorm gewerkt aan de positionering van hun eigen programma. Beste een ingewikkelde klus gelet op het feit dat er tegelijkertijd iets geleerd moest worden over branding en positioneren en het geleerde ook meteen in de praktijk gebracht moest worden. Maar goede ideeën over onderscheidende waarden en wie je wilt zijn dat heeft geresulteerd in een positioneringsdocument van waaruit een middelenplan bedacht werd. Nu is het aan de trainees om het communicatieplan te operationaliseren.

La Bergère Group
In opdracht van de La Bergère Group ben ik nu bezig met de complete positionering, branding en marketingcommunicatie van hun nieuwe hotel dat op 1 juli a.s. geopend zal worden tegenover het station van Maastricht. Ik kan er nog niet veel over zeggen anders dat het weer een mooi en onderscheidend concept wordt, zoals ook de andere concepten van deze group. Het behelst de huisstijl, website, introductiecampagne, free publicity, launching event, corporate markt benadering. Kortom alles wat gedaan moet worden om een dergelijk concept communicatief op de juiste wijze in de markt te zetten.

Smart Bio Labs
Ik ben nu samen met start up ondernemer Egbert Smit (moleculair bioloog/biochemicus) de positionering aan het bedenken en uitwerken voor de branding van dit nieuwe concept. Binnen SBL worden twee activiteiten uitgevoerd: eigen research naar biomarkers van pancreas kanker en het uitvoeren van onderzoek (assay development en bio analyse) voor derden (pharma, biotech en nutrition sectoren). De eerste fase behelst een analyse van het eigen DNA (!) en van de doelgroepen en concurrenten voor de contract research organisation waarbij research as a service uitgangspunt is.

Als ik het rijtje zo over zie is het nogal wat. Meer dan je je realiseert als je er mee bezig bent. Stuk voor stuk fijne opdrachtgevers, interessante cases en een mooie breedte aan interim communicatieprojecten, positionerings- en brandingsvraagstukken en marketingcommunicatietrajecten. Ik mag dus ondanks alles hierover dik tevreden zijn. En omdat het altijd beter kan… Wilt u ook in dit rijtje komen te staan neem dan contact (info@bureau2020.nl) met met op. Het eerste uur is in ieder geval een investering van mijn zijde.